Zakończenie roku w Powiatowym Centrum Kultury

19 czerwca w Powiatowym Centrum Kultury nastąpiło podsumowanie zajęć artystycznych, muzycznych, modelarskich oraz szachowych.

Na uroczystość przybyły dzieci wraz z rodzicami.
Zostały wręczone nagrody Starosty za systematyczne i długoletnie uczestnictwo w zajęciach (za 12 lat uczestnictwa, 9 lat i 6 lat). Nagrody zostały wręczone przez wice starostę Władysława tylkę.
Mali artyści w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w wystawach o zasięgu Międzynarodowym, Ogólnopolskim i Wojewódzkim.
Zdobyli około 200 nagród i wyróżnień.