Odkrywanie Skarbów

Drugi dzień zajęć artystycznych w PCK Nowy Targ to wycieczka do Rezerwatu Skałka Rogoźnicka.

Dzieci pod okiem przewodnika Pani E. Długopolskiej, p. M. Mrożek i p. L. Pustówki przeszły do rezerwatu o powierzchni 2500m².
Jest to jedyne w Polsce miejsce wpisane na Światowe Dziedzictwo GHeologiczne UNESCO. Pierwsze badania pochodzą z XIX. Od czasów międzywojennych do lat 70 działał tu kamieniołom. Dziś piekna czerwona skła skrywa tajemnice w postaci odciśniętych muszlowców, amonitów, belemitów i koralowców.
Udało się znaleźć około 10 okazów z odciśniętymi muszlowcami.
Dzieci zobaczyły również stanowisko chronione - storczyków, rozchodzników.
Rysunki w szkicownikach będą pamiątką z odwiedzin w tym miejscu.
Dziękujemy p. E Długopolskiej za wspaniałą wycieczkę.