Góry, Góry Świata

Deszczowy czwartek uczestnicy zajęć artystycznych w PCK wykorzystali na twórczość plastyczną.

Po oglądnięciu wystawy w MOK-u pt. "Krajobraz górski" wykonali prace w technikach malarskich.