III Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży"Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych"-Częstochowa 29.IX. 2017r.

W Miejskim Domu Kultury w Częstochowej odbył się III "Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej pt:"Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych"-Częstochowa 29.IX. 2017.

Na konkurs wpłynęło 426 prac z 81 placówek.Komisja wyróżniła następujące prace:
-Bartosza Plewy
-Martyny Plewy
-Anny Suder
-Bartosza Kurnika
Wszyscy laureaci to podopieczni pracowni pani Marii Mrożek działającej przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.